عکس های خفن و با حال
مطالب جدید و خفن با حال
     

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 8 مهر 1392اولین گروه نمایندگی ایران در نخستین نشست سازمان ملل در لندن شرکت کردند (۱۳۲۶) رییس گروه اعزامی حسن تقی زاده بود. ۱- نصرالله انتظام ۲- باقر کاظمی ۳- حسن تقی زاده ۴- علی سهیلی ۵- مصطفی عدل ۶- عباسعلی خلعتبری
طبقه بندی:

ارسال توسط عباس محقق نژاد
آخرین مطالب

عکس جدید