عکس های خفن و با حال
مطالب جدید و خفن با حال
     

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺗﻮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺳﻮﺍﻝ ﻭﺍﺳﺶ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻫﻢ
♎ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺩﻫﯿﺪ . ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﭼﯿﻪ
.
.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻫﻢ: ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﻭﯾﻢ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺏ،ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﯿﻢ
) ﺍﻫﻢ (
ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻠﯿﺤﯽ ﺩﻧﯿﺎﺭﻭ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩطبقه بندی:

ارسال توسط عباس محقق نژاد
آخرین مطالب

عکس جدید